De opdracht

Een groep jongeren, allen talentvolle buitenbeentjes, gaf ons een opdracht. Deze opdracht voeren wij uit:

Onze INVAL!shoek

Wij willen een plek waar we ‘gewoon ‘ andere slimme jongeren en kinderen ontmoeten en leuke dingen doen. Een plek waar we worden vertrouwd. Waar we als gelijken worden gezien. Een plek waar we fouten mogen maken en ervan kunnen leren. Wij willen een plek waar we, of we nou wel of niet zijn uitgevallen op school, onze eigen talenten leren begrijpen en gebruiken. Want tot nu toe is onze (hoog)begaafdheid vooral een vloek geweest.

 Wij willen een plek waar er niet de hele tijd wordt gesproken over wat we niet kunnen of wat we anders doen dan normaal. Maar waar wordt gekeken naar wat we wel kunnen.

 Wij willen niet de hele tijd terug hoeven te kijken naar wat er mis is gegaan. Wij willen een plek waar mensen vertrouwen hebben in dat het wel goed komt met ons. En als we wat zorg nodig hebben, dat regelen zonder dat het ons leven beheerst. We zijn weliswaar buitengewone, maar ook ‘gewone ‘ kinderen en jongeren.

Wij willen een plek waar niet de nadruk ligt op dat we uitgevallen zijn uit het onderwijs of het lastig hebben op school, maar een plek waar onze INVALLEN centraal staan. Een plek waar de volwassenen zich opstellen als ondersteuners en coaches, die niet de baas over ons spelen. 

We willen een plek waar we verantwoordelijkheid nemen, ook als het even niet zo lekker loopt, en waar we weten dat er iemand is die ons net dat handje kan helpen om verder te komen. Een plek waar we elkaar ontmoeten, herkennen en helpen.

Wij willen een plek waardoor we in kleine of grote stappen, snel of na een tijdje, gewoon weer lekker meedoen, op school, lerend, werkend, hoe dan ook. Zodat we onze bijzondere talenten kunnen gebruiken, daar heeft iedereen wat aan.

Wij willen niet worden betutteld. We willen bouwen aan onze toekomst.

Wij willen niet afgeschreven zijn door het systeem. Wij willen waardevol zijn. Dat is onze INVAL!

 De jongeren