Plan voor passende ontwikkeling

Het is niet makkelijk om passend onderwijs te krijgen voor talentvolle buitenbeentjes. De kinderen en jongeren worstelen ermee. Ouders worstelen er mee.¬†Leraren worstelen ermee. Soms zijn er al meerdere OPP’s (ontwikkelperspectief plannen) gemaakt. Als het niet lukt om tot een werkend plan te komen, kan INVAL! helpen.

INVAL! maakt samen met de kids of jongeren een plan. Het uitgangspunt is de wil van het kind of de jongere om te ontwikkelen. En de kennis over wat daarvoor nodig is. Leraren, ouders en andere hulpverleners worden gevraagd om hun visie te geven. Als er een onderwijsconsulent en/of leerplichtambtenaar is betrokken, werken we graag met ze samen. Met het kind of de jongere centraal, komen bijzondere plannen tot stand. Thuis leren, anders leren op school, even wat rust om daarna weer in te stromen, praktijk leren. Er kan veel meer dan lijkt.

INVAL! begeleidt het proces en geeft het kind of de jongere passende ruimte (afhankelijk van de leeftijd) om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Zo worden vastgelopen situaties losgetrokken. Of een klein stapje gezet om hem los te trekken. Een van de mogelijke methodieken is de sprint, zoals hier omschreven.

Het goede gesprek staat hierbij voorop. Alle betrokkenen moeten weten wat hun rol is, en die goed kunnen invullen.

Voor INVAL! zijn er maar twee afwegingen voor het maken van een plan:

  1. Hebben we op dit moment tijd?
  2. Is er voldoende klik tussen het kind of de jongere en de INVAL! medewerker om dit samen voor elkaar te krijgen

Als dat zo is, gaan we aan de slag.

De kosten voor het maken van een plan worden over het algemeen betaald door school of de gemeente.

Meer weten? Neem contact op.