Wat is INVAL!?

De jongeren die ons vroegen INVAL te starten, stellen eisen aan een organisatie. Daarom is INVAL!:

 • radicaal transparant
 • vasthoudend
 • respectvol naar alle deelnemers in het proces
 • wijs

Dat doen we met

 • heldere regels, die uit te leggen zijn
 • afspraken die altijd tweezijdig zijn
 • een warm hart, met een sterke spiegel
 • een wil om zelf van alles wat we doen te leren
 • veel kennis van de wegen, omwegen en zandwegen in onderwijs- en zorgland
 • een breed netwerk, waarbij de nadruk ligt op het vinden van praktische oplossingen

Daarom is

 • bij elke activiteit veel vertrouwen, en een sociaal veilige omgeving onze focus
 • up-to-date kennis en veel nadruk op overdracht van kennis en kunde noodzakelijk
 • er vertrouwen in de (eigen)wijsheid van het kind en de jongere

Organisatorisch: INVAL! is een stichting in oprichting. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Er is een gezonde en transparante bedrijfsvoering, met redelijke, transparante vergoedingen. De start van een activiteit of traject wacht niet op zekerheid van betaling van dat specifieke traject.

INVAL! is geen zorginstelling en we stellen geen diagnoses.